Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Pojmannovy stezky
Na vzniku Pojmannovy stezky Borským údolím v letech 1909 až 1912 měli největší zásluhu starosta a továrník Václav Pojmann (1849-1925), který projekt financoval, a muzejník Břetislav Rérych (1872-1936), který cestu projektoval, propagoval a spolu se členy okrašlovacího spolku Viktorin a za podpory města Polná vybudoval. V roce 1911 byly v úseku dlouhém cca 2 km postaveny dva altány, sedátka a odpočinky. První altán, zvaný Doubravník, byl zřízen na vyhlídkovém místě, nad skálou meziObrazek rybníky Bor a Kukle. Druhý altán, zvaný Ježibaba, byl spíše malou chatou bez dveří a oken – jakousi volně přístupnou chaloupkou. Chatka Ježibaba stávala ve stráni na pravém břehu Kukle (dnes je v těchto místech oplocený dubový porost). V roce 1912 byla Pojmannova stezka dokončena vsazením několika laviček a prodloužením o 1 km kolem Cikánčiny studánky, kde byl rovněž postaven kruhový altán, a kamenného mostu na brzkovské silnici. Vycházková trasa vedená ulicí Pod Kalvárií k Borskému rybníku, pak kolem bývalého Štohanzlova mlýna a dále půvabnými přírodními místy – lesním porostem po břehu rybníka Kukle a Obecním lesem zpět do Polné – se na několik desetiletí stala chloubou města Polná. Byla hojně využívána a navštěvována turisty z širokého okolí i místními občany. V letech 1912 až 1930 bylo dokonce vydáno 8 různých pohlednic z několika míst Pojmannovy stezky.

ObrazekPo dvou velkých povodních (1925 a 1926) stala se trasa na čas neschůdnou, ale v následujících dvou letech byla přičiněním místních občanů upravena. V padesátých a šedesátých letech 20. století následkem půdní eroze, nárůstu náletových dřevin a hlavně z nezájmu občanů stezku udržovat, bohužel, postupně zanikla. Koncem 90.let 20.století započala obnovu Pojmannovy stezky nezištně rodina Bednářova z Polné s přáteli. Jejich snahou bylo opět vyzdvihnout překrásné a neprávem již opomíjené přírodní partie kolem rybníků Bor a Kukle. Pomoc při rekonstrukci stezky nabídli v roce 2002 členové Klubu českých turistů a Klubu Za historickou Polnou. Při několika společných pracovních vycházkách byly postupně rozšířeny a upraveny některé lesní cesty a úseky cest, vybudována tři zastřešená odpočívadla, dále Doubravník v místě, kde skutečně stával, zabudováno několik laviček. V měsíci dubnu 2003 se parta nadšenců rozrostla o další pomocníky. Díky všem zúčastněným dobrovolníkům a za vydatné podpory města Polná je nyní Pojmannova stezka pro veřejnost přístupná. Ke slavnostnímu otevření došlo v květnu 2004.
Obrazek
Pro Polnou je velmi pozitivní fakt, že Klub českých turistů vyvolal několik jednání s krajskou komisí značení. Na základě toho je stezka vyznačena turistickým pásovým značením žluté barvy. Registrace Pojmannovy stezky je tím zanesena do turistických map, vydávaných KČT.

Pojmannova stezka, která začíná a končí na Husově náměstí, se tedy po mnoha letech opět dočkala zájmu ze strany milovníků přírody. V roce 2005 žáci ZŠ Polná v rámci projektových dnů doplnili stezku malými cedulkami o přírodě a v roce 2006 členové Klubu Pampeliška ZŠ Polná vytvořili tyto nové informační tabule.

Poděkování patří nejen všem, kteří zde po dobu několika let dobrovolně a nezištně
pracovali, ale také městu Polná za vydatnou podporu při obnově stezky. Nezbývá, než si přát, aby tato krásná přírodní místa poskytovala radost a uspokojení všem
návštěvníkům.